Artykuł w kategorii | po godzinach

Kto płaci za reklamację?

Opublikowane: 18 maja 2006 przez: Konrad Karpieszuk

Częstą praktyką sprzedawców w serwisach aukcyjnych, w przypadku zgłoszenia im reklamacji – czy to towaru posiadającego wady, czy też towaru wysłanego omyłkowo gdy zamawialiśmy coś zupełnie innego – jest zmuszanie klientów do odesłania zakupionej rzeczy na własny koszt. Klienci niestety nie wiedzą, że koszt ten powinien ponieść sprzedający.

Jeżeli jesteś zupełnie pewien, że towar jest wadliwy, powiadom o tym sprzedawcę. Możesz od razu zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Jednak prawem sprzedawcy jest zaoferowanie Ci wymiany produktu na pozbawiony wad. Dla obupólnej satysfakcji zgódź się na to i odeślij towar.

Sprzedawca powinien – jeśli uzna, że reklamacja jest zasadna – wysłać Ci kolejny, sprawny egzemplarz i… zwrócić koszt poniesionej przez Ciebie wysyłki reklamacyjnej. Jeśli tego nie zrobi, poproś go o zwrot kosztu wysyłki powołując się na artykuł 560 Kodeksu Cywilnego:

„Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.[…]

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.”

Jeżeli to nie poskutkuje, możesz śmiało wystawić sprzedawcy komentarz negatywny. Mam jednak nadzieję, że wszystko skończy się pozytywnie. 🙂

1 Komentarze do tego artykułu

 1. Anonymous napisał(a):

  W tekście jest wiele błędów. Przede wszystkim art. 560kc nie dotyczy sprzedaży w relacji firma-konsument. Wynika to z Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)

  Art. 4:
  Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

  Natomiast obowiązek zwrotu kosztów przesyłki wynika z art.8 tej ustawy:

  2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  http://www.liwiusz.republika.pl

A co Ty o tym sądzisz?